Inschrijven


Klik op Inschrijfformulier.pdf om het inschrijfformulier te downloaden.
Deze kan worden afgedrukt, ingevuld en ingeleverd bij de modevakschool.

Lesvoorwaarden

Het lesgeld wordt de eerste les van de maand voldaan, ook in geval van afwezigheid.
Het lesgeld is inclusief de bijdrage voor koffie of thee.
Het lesgeld wordt contant voldaan of per overschrijving op bankrekening NL38 INGB 0003 7069 67.

De cursist deelt de opzegging vóór de eerste van volgende maand schriftelijk mee. De opzegtermijn is dan de laatste dag van de volgende kalendermaand. Bij niet-tijdige opzegging wordt het volledige maandbedrag in rekening gebracht.

Er wordt rekening gehouden met niet-rokers, in overleg kan een rookpauze worden ingelast.

Is een cursist ziek of anderszins verhinderd, wordt verwacht dat hij/zij dit telefonisch meldt.

Het inhalen van gemiste lessen is in beperkte gevallen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, in onderling overleg toegestaan.

Patroonpapier, spoeltjes, garens, stoffen en andere fournituren zijn tegen redelijke prijzen bij de modevakschool te koop. Aangeschafte materialen worden dezelfde dag afgerekend.

Als patroonboeken worden geleend, moet dat worden opgegeven.

Na afloop van de lessen ruimt ieder zoveel mogelijk de rommel op.

Het lesgeld is zo berekend dat tijdens de schoolvakanties wordt doorbetaald, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

De lessen starten de eerste volle week van september. De avondles op 5 december en de lessen die vallen op Koningsdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Hemelvaart en in alle basisschoolvakanties vinden geen doorgang.
Modevakschool 't Ritbroekje - Ritbroekstraat 17, 7311 GB Apeldoorn - Mobiel: 06 - 2509 4757